Tag - مراحل رشد مو پس از کاشت مو

مراحل رشد مو پس از کاشت

مراحل رشد موها پس از کاشت مو

مراحل رشد مو بعد از کاشت مراحل رشد مو پس از کاشت چگونه است؟  بعد از کاشت ممکن است ریزش مو یا پوسته پوسته شدن سر یا ایجاد شیار ها و ترک هایی در کف سر شما را نگران کند . همه این عوامل در روند رشد مو ، طبیعی هستند و هیچ جای نگرانی ای نیست . مراحل رشد مو پس از کاشت زمان بعد از کاشت مو رشد کاشت مو 2 تا 6 روز بعد از کاشت ایجاد ورم در قسمت صورت شخص به خصوص در منطقه پیشانی 7تا 14 روز بعد از کاشت مو دیده شدن شیارها و ترک هایی در نتیجه ی وجودِ [...]

رزرو وقت درمان
تماس