برچسب- از بین بردن غبغب

از بین بردن غبغب

غبغب چیست؟ از بین بردن غبغب یکی از راه های زیباتر و جوان تر شدن است. غبغب چهره انسان ها را پیرتر و چاق تر نشان می دهد.و داشتن چانه و گردن صاف و هموار زیبایی افراد را چند برابر می کند.به افتادگی پوست و تجمع چربی در زیر چانه و گردن  را غبغب می گویند.به وجود آمدن غبغب 3 دلیل دارد؛ کوچک و یا عقبتر بودن چانه، جمع شدن چربی و افتادگی پوست و بافت ها. درمورد چانه دلیل اصلی ژنتیک و مادرزاد است .ولی در افراد پیرتر میتواند بدلیل تحلیل استخوان هم ایجاد گردد. تجمع  چربی میتواند [...]

ادامه مطلب ...
رزرو وقت درمان
تماس